مهم ترین علل خرابی ماشین ظرفشویی و رفع آن چیست؟|Dishwasher failure

فناوران سرویس

خرابی ماشین ظرفشویی و رفع آن

moeinmoein
197 بازدید

call to action

 

خرابی ماشین ظرفشویی و رفع آن موضوع اصلی این مقاله است.امروزه مطابق بانیاز انسان سرو کله انواع ماشین‌های اتوماتیک و برقی به‌آشپزخانه وبخش‌های دیگر خانه راه پیدا کرده‌است.این ماشین‌ها نه تنها غذا می‌پذند بلکه حتی خودشان هم به‌صورت اتوماتیک ظرف‌ها را نیز می‌شویند.دستگاهی که وظیفه شستشوی ظروف ، بهطور اتوماتیک‌را برعهده دارد ماشین ظرفشویی نام دارد.این دستگاه برخلاف تصور ما بیشینه‌ای قدیمی ونزدیک‌به صدوشصت سال داردو انسان‌ها ازسالیان دور دراندیشه شستشوی ظروف خود توسط این دستگاه بوده اند.ما درادامه این مقاله به‌صورت کلی‌تر به‌ خرابی ماشین ظرفشویی واجزای‌آن وهمچنین علل خرابی هریک از اجزا و راه‌ های رفع آن توضیح خواهیم داد.اگر بخواهیم به‌صورت خیلی ساده ماشین‌ظرفشویی راتوضیح دهیم ،  یک ربات‌است که‌ظرف غذای کثیف‌را تمیز کرده و‌با آب شستشو می‌دهد.به‌ظور کلی ماشین‌های ظرفشویی دارای سه مدل رومیزی،توکار و ایستاده  می‌باشند که‌ماشین ‌های ظرفشویی رومیزی قابلیت جابجایی داشته‌و تنوع بیشتری‌ از مدل‌هارا داراست.درادامه‌ی این مفاله باما همراه باشیذ تا تمام اطلاعات ماشین‌ظرفشویی اعم‌از طرز کار هریک‌از اجزاو رفع خرابی و… رادریافت کنید.

به‌طور کلی ماشین‌ظرفشویی چیست وچه کاربردی دارد

همانطور که اشاره کردیم ماشین ظرفشویی، یک دستگاه خودکار است‌که ظرف‌های کثیف‌را می شوید وتمیز می‌کند.تنها کاری که‌در پروسه شستشو باید انجام دهید این‌است که ظروف کثیف را وارد ماشین کرده وپودر مخصوص را اضافه کنید.سپس دکمه استارت یاهمان روشن را بزنید وپس از مدت زمان معین ظروف کثیف شما تمیز خواهد شد. ماشین ظرفشویی‌ تلاش می‌کندتا با فشار آب و گرما، چربی‌ها وکثیفی‌های باقیمانده روی‌ظرف رابشوید،سپس باریختن ماده شوینده روی آن وشستن آنها، ظرف‌های تمیز را تحویل دهد.البته تیم فناوران سرویس به‌شما توصیه میکند قبل‌از اینکه ظرف کثیف‌را داخل ماشین بگذارید غذا و چربی‌های اشباع که جامد شده‌اند راکامل جدا کنید.علت کار این‌است که‌ماشین ظرفشویی تفاوت پس‌مانده غذا و کثیفی را درک نمیکند و در دوصورت طبق روشی که گفتیم عمل می‌کند.با این‌تفاوت‌که ممکن‌است باقی مانده غذا درمجرای خروجی ماشین ظرفشویی‌ گیر کندو عمل تخلیه آب بااختلال روبه‌رو شود که یکی‌از عمده ترین علل خرابی این‌دستگاه است.

جهت تعمیر لوازم خانگی خود از طریق شما تماس های زیر با ما در ارتباط باشید.فناوران سرویس بهترین مرکز تعمیر لوازم خانگی و دارای زبده ترین متخصص مربوط به مارک و نوع وسیله شما میباشد

باید بدانیدکه ماشین ظرفشویی نمیتواند از‌آب‌پر شود بااینکه دستگاه حساس نیست‌وآب بندی شده‌است.درواقع فقط آبگیری که ذرکف دستگاه تعبیه میگردد ازآب پر میگردد.درآن جا سازه گرمایی آب راگرم کرده وسپس یک تلمبه آب رابا فشار به‌بیرون می‌راند تا بر روی ظرف‌های کثیف پاشیده میگردد.درآخر زمانی که شستشو پایان یافت آب به سمت آبگیر حرکت کرده وتخلیه صورت می‌گیرد.باتوجه‌به مدل ماشین ظرفشویی، ممکن‌است آب تخلیه به لوله‌های زیر سینک منتقل گردد یا مستقیماً توسط لوله‌ای به‌خود سینک وارد پذیرد.درآخرین مرحله ازشستشو ،  ظروف توسط سازه گرمایی موجود در کف دستگاه گرم شده وعملیات خشک شدن ظروف انجام می‌پذیرد.البته این عملیات را بایستی قبل‌از استارت و شروع ابتدایی ترین مراحل تنظیم نمود.قابل ذکراست که‌مقدار گرم شدن آب در دستگاه ظرفشویی می‌تواندتا 140 درحه فارنهایت بالا رود وباعث اثرپذیری بهتر دستگاه شود.درادامه مطالب این مقاله‌را ازدست ندهید و باما همراه باشید تاشما را به آگاهی کاملی برسانیم.

قدم به قدم مراحل شستشوی ماشین‌ظرفشویی

به‌طورکلی ماشین ظرفشویی مراحل متفاوتی رابه صورت اتوماتیک طی میکند که خرابی در هریک ازاین مراحل می‌تواند باعث تمیزنشدن وحتی کارنکردن دستگاه گردد.پس برای رفع خرابی ماشین ظرفشویی هر قسمت از ماشین ظرفشویی ابتذا باید قدم به قدم مراحل شستشو رابه صورت کامل بذانید.برای ابتدای کار به اعمالی که ماشین به خودی خود واتوماتیک انجام می دهد ، می پردازیم. ماشین ظرفشویی میتواند خودش را از آب پر کند واین آب‌را با سرعت‌و فشار زیاد ازطریق فواره هایی‌به ظروف بپاشد تا آن‌ها‌را تمیز نماید.همچنین آب کثیف رادذ آخر تخلیه کرده وسپس با پاشیدن آب بیشتر ظروف را آبکشی مینماید.ودر آخر هوارا گرم میکند البته اگر از قبل این گزینه راتنظیم کرده باشید.نظارت کامل ماشین ظرف شویی بر تمام مراحل کار باعث میگردد نتایج مظلوبی‌به ارمغان بیاید.ازدیگر ازشاخصه های این‌ماشین می‌توان‌به زمان سنج برای تعیین مدت زمان هر چرخه مطابق با میزان کثیفی ظروف اشاره نمود.

وجود یک گیرنده حسی آب‌و دما باعث شده‌است که ازگرم شدن بیش‌از حد جلوگیری شودو تخریب‌و ازبین رفتن ظروف را نفی میکند.همچنین گیرنده های حسی دیگری در دستگاه وجود دارد که برای میزان تمیزی آب ویا میزان سطح آب و… وجود دارد.حال کمی جزیی تر به‌نکات مراحل شستشوی ظروف میپردازیم.درابتدایی ترین مرحله یعنی پر شدن مخزن بهتراست که‌هیچ آّبی در خانه باز نگردد تا فرآیند شستشوی ظروف از فشار خوبی بهره مند شود.بایستی به‌هنگام گرم شدن ، آب‌به میزانی گرم شود که ماده شوینده یانمک شوینده به‌آسانی درآب حل گردد.درصورتی‌که ظرف خیلی کثیف باشد بایک بار چرخه شست وشو ظرف به‌صورت کامل تمیز نخواهد شد.حنما ازباز بودن مجراهای دستگاه اطمینان حاصل فرماییدکه عملیات تخلیه آب کثیف به‌آسانی انحام پذیرد.بشقاب هارااز قبل آبكشی نكنید برخی ازافرادقبل ازاینکه ظرف‌ها راداخل ماشین ظرفشویی قرار دهند، آنها رابا آب‌می‌شویندتا باقی مانده غذا به‌هیچ وجه وارد دستگاه نشود.این‌کار اشتباست به‌دلیل ‌اینکه تنها باعث هدررفتن‌آب میگردد.

مهم‌ترین المان‌‌ و شاخصه‌های اننخاب ماشین ظرفشویی مناسب

درانتخاب وخرید ماشین ظرف شویی المان ها وشاخصه های‌متفاوتی وجود داردکه مظابق با نیاز فرد آنرا برطرق می‌سازد.خرابی ماشین ظرفشویی باانتخاب درست آن رابطه مستقیم دارد.بدین معنا که‌اگر شما مطابق با المان‌های موردنیازتان دستگاه راانتخاب کنید درآینده با خرابی های‌کمتری مواجهه میشوید.اولین و مهمترین المان خرید ویا انتخاب ماشین ظرفشویی استاندارد درآن می‌باشد.توصیه تیم فناوران سرویس به‌شما این‌است که‌با پرداخت مقدار بیشتری پول وهزینه بیشتر دستگاهی خریداری کنیدکه حداقل انرژی رامصرف می کند وبرچسب انرژی دارد،بدین ترتیب دیگرنیازی به‌هزینه آب وبرق بیشتر درآینده نیست.خرید یک ماشین ظرفشویی غیر استاندارد شاید درابتدای کار ارزان باشد ولی قظغا هزینه های‌جانبی ‌آن بسیار سرسام آورتر وبیشتر است.پس درصورتی‌که بودجه کافی ندارید پیشنهاد میکنیم خریدتان را مدتی‌به تعویق بیندازید.بازوی آبکش از دیگرموارد متمایز کننده ماشین ظرفشویی می‌باشد.معمولا هردستگاه یک بازوی آبکش دارد ولی موردهای ایده آل که قدرت بالاتر وبهتری درتمیزکردن‌داراست معمولا سه بازوی آبکش دارند.

همگام باپیشرفت تکنولوژی وعلم ماشین‌های ظرفشویی نیز کارآمدتر شده‌و آپشن‌های جدیدی به‌این دستگاه اضافه شد.کنرل گرهای حسی ولمسی از برندهای مختلف ازجمله ازاین تکنولوژی‌های جدید هستند.البته نکته قبل ذکر این‌است‌که به دلیل حساس بودن این‌کنترلر ها درصورتی‌که‌مدل‌هارا از یک برند معتبر خریداری نکنید احتمال خرابی ماشین ظرفشویی در این‌قسمتها درآینده بسیار بالاست.وجود سنسور برای سطح‌آب و همچنین تمیزی آب ازدیگر مواردی است‌که بایستی به‌آن توجه ویژه‌ای داشت.درمورد گارانتی ماشین ظرفشویی ها هم مطمئن شوید که‌همه جزییات درگارانتی درنظر گرفته‌شده‌باشد.معمولا یک الی دوسال گارانتی تمام اجزا شامل حال این‌بخش می‌باشدکه بعدها درصورت خرابی بایستی باافراد متخصص تماس خاصل فرمایید.لارم به ذکراست که‌تیم فناوران سرویس با ارایه کامل پشتیبانی و تخصص کامل در رفع خرابی ماشین ظرفشویی می‌تواند به شما یاری رساند.امکانات جانبی ماشین‌ها باهم متفاوت بوده و هر شرکتی برای مقبول کردن کالای خود امکانات متفاوتی را روی آن قرار داده است.پس شما بایستی مظابق بابوئجه ونیازخود بهترین گزینه‌را انتخاب نمایید.

پیشگیری از خرابی ماشین ظرفشویی بهتراز مواجهه شدن و رفع‌آن خرابی

همه‌ی ما شعار پیشگیری بهتراز درمان را شنیده‌ایم.در خرابی ماشین ظرفشویی نیز این‌اصل صدق میکند.شما می‌توانید با رعایت یکسری اصول ساده و کاربردی ازخرابی های پر هزینه وظاقت فرسای دستگاه خودتان جلوگیری نمایید.خرابی ماشین ظرفشویی اکثرا به‌دلیل اشتباهات کوچک که صورت مرکب انجام میشود پدیدار میگردد.البته لازم‌به ذکراست که برخی لوازم جانبی ماشین ظرفشویی بعداز مدتی مطابق با جنس‌آن نیازمند تعمیر ماشین ظرفشویی یاحتی تعویض می‌باشند.اولین نکته که‌میتواند ساده به‌نظر برسد طرز چینش ظرف در ماشین می‌باشد.به‌طور کلی بایدظروف رابه ترتیب خاصی بچینید.این‌چینش بایدبر طبق دستور کارخانه تولید کننده باشد یعنی بایستی‌ظرف هارا باسیستم مشخصی داخل ماشین قرار دهید.بهترین وایده آل ترین طرز گذاشتن ظروف بدین ترتیب‌است که‌بشقاب‌ها در قسمت پایینی ونزدیک به‌اسپری آب باشد.همچنین بهتراست لیئان هادر کناره‌ها و درطبقات بالا باشدو وسایل کوچکتذ در سبد کوچک قرار بگیرد.اگر ماشین ظرفشویی شما سبد مخصوص ندارد میتوانید وسایل ریزتر وکوچک را در طبقه قرار دهید.

استفاده بیش‌از حد وزیاد ازمواد و پودر شوینده می‌تواند علاوه برکندکردن کار ماشین وآسیب رساندن به‌آن در ظولانی مدت باعث به‌وجودآمدن خط‌و خش برروی ظروف گردد.دقیقا مثل آبکشی قبل ازگذاشتن ظروف درون دستگاه که به‌دلیل اصطکاک به‌جای ساییده شدن لکه‌ها خط‌‌و خش برروی ظرف پدیدار گردد.یکی‌از مهمترین عوامل خرابی که‌به‌علت بی توجهی وعدم رعایت اصول به‌وجود می‌آید فیلتر می‌باشد.اگر پس‌از هرچرخه ظرف شما به‌صورت کامل نمیز نشد قطعا فیلتر ماشین‌شما نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.پس حتما از سالم بودن وتمیزی کامل فیلترها اطمینان حاصل فرمایید.البته امکان دارد که ذرات غذا باعث مسدود شدن اسپری آب شده‌باشد.دراین موارد بهتراست هرچه زودتر تر باتیم فناوران سرویس ارتباط حاصل فرماییدو ازاتلاف بیهوده وقت وهزینه‌های بیشتر جلوگیری کنید.حنما به این‌نکته توجه کنید که‌ماشین کامل ازآب پر شود.ماشینی که نیمه پرشده باشدعلاوه براحنمال خرابی  دشمن صرفه جویی می‌باشد.در مواردی که‌تخلیه‌آب بدرقسمت لوله کشی وسینک انجام میگیردحتمااز مسدود نبودن مسیر اطمینان حاصل فرمایید.

بررسی انواع ماشین های ظرفشویی

ماشین‌های ظرفشویی توکار به‌ئلیل جایگاه ویژه‌ای که‌در دیراین وزیبایی آشپزخانه دارد خیلی زودتوانست جایگاه ویژه ای رامیان کاربران بدست بیاورد.برای اینکه بسیاری ازمردم ازقافله داشتن یک آشپزخانه مدرن جا نمانند این مدل ماشین ظرفشویی انتخاب اول بسیاری ازافراد شده‌است.به طور کلی بخش عمده‌ ای‌از کسانی که‌ماشین‌ های ظرفشویی توکار را انتخاب می‌‌کنند بیشتر به فکر ئیزاین آشپزخانه خود هستند تا نیاز.این مدل بسیار کوچک تر ازسایر مدل ها میباشد و معمولا جایگاه آن زیر سینک ،بین کابینت ها و زیر صفحات میباشد.معمولا خرابی ماشین ظرفشویی در این مدل به دلیل ظرافت بالای این مدل بیشتر است.

شایع ترین خرابی در مدل توکار خرابی در قسمت موتور ماشین ظرفشویی می‌باشد.البته این مدل به دلیل منعطف بودن‌آن برای خانواده‌های با حمغیت متوسط وبالا بهترین گزینه میباشد.مدل بعدی ازماشین‌های ظرفشویی که به‌آن میپردازیم ماشین ظرفشویی رومیزی هست.این مدل معمولا روی کابینت ونزدیک سینک ظرفشویی درآشپزخانه قرار میگیرد.ازجمله مواردی که باعث متمایز شدن این مدل میشود میتوان‌به قابلیت حمل آسان آن اشاره نمود.البته تجربه ثابت کرده‌ است‌که‌ بسیاری از خرابی ماشین ظرفشویی دراین موارد به دلیل ضربه و شکستگی افتادن خاصل از این حابه جایی ها میباشد. این مدل مناسب خانواده‌های کم جمعیت می‌باشد.از جمله مزیت این‌مدل میتوان به‌ارزان بودن آن‌اشاره نمود.البته جای گیری ظروف دراین مدل کمتر از دیگر موارد می باشد.یکی ازشایع ترین مورد درخرابی این‌مدل ازکار افتادن سنسور هست که اصلا نیازی به نگرانی نمی‌باشد وبا تعویض و هزینه کم قابل استفاده مجدد گردد.

آخرین مدل از ماشین‌های ظرفشویی ، ماشین ظرفشویی ایستاده میباشد.این‌مدل را می‌توان پرطرفدارترین مدل درمیان ماشین‌های ظرفشویی نامید.این مدل برای خانواده‌های بسیار پرجمعیت عالی‌است.شایع ترین نوع خرابی دراین‌مدل ماشین‌های ظرفشویی ازبخش موتور میباشد.علت این موضوع موتور قدرتمند و فوق العاده این‌مدل می‌باشد.سعی کنید ماشین ظرف شویی ایستاده‌ای را بخرید که‌ قابلیت شستشوی نصف ظرفیت ماشین را داشته باشد.

علل مشکل و خرابی در تخلیه آب ماشین ظرفشویی وراه‌های رفع آن

کارکرد یک ماشین ظرف شویی به جریان آب‌آن بستگی دارد.اگر این جریان آب ضعیف شده باشد یا به هردلیل فشار سابق را نداشته باشد.یکی از رایج ترین ومهم ترین علل خرابی ودرست کار نکردن ماشین‌های ظرفشویی مشکل در تخلیه آب آن میباشد.این مشکل به قدری شایع‌است که بسیاری ازافراد با دیدن همین مشکل ساده تصمیم به فروش وعدم استفاده‌از ماشین ظرفشویی میگیرند.باید به شما بگوییم که با رعایت چنداصل ساده این‌مشکل قابل حل شدن می‌باشد.اولین نکته ومهم ترین نکته‌ی قابل توجه این‌است که‌پس از هر سه بار شستشوی ظرف فیلتر رابه صورت کامل چک کرده ودر صورت کثیف بودن یا آلودگی آن را تمیز نمایید.

البته ممکن است شلنگ های تخلیه از مواد غذایی پر شده باشند وجلوی تخلیه آب راتا حد امکان میگیرد.همچنین پیچ خودگی وتا شدن این شلنگ ها نیز از دیگر مواردی میباشد که بایستی به آن اشاره نمود.البته فقط به این‌مشکل منتهی نمیگردد و امکان سوختن پمپ تخلیه یا نیم سوز شدن پمپ وجود دارد.پیشنهادتیم‌فناوران سرویس تعویض سالیانه شلنگ‌می‌باشد.

در این موارد کافیست با متخصصان و تیمی که دراین زمینه تخصص داشته باشد تماس حاصل فرمایید.تیم تخصصی فناوران سرویس میتواند شمارا در این مشکل یاری رساند.در مواجهه با این مشکل حتما با تماس به متخصص اقدام به تعمیر ماشین ظرفشویی کنید.زیرا درصورت عدم تعمیر یا تعمیر توسط افراد غیر متخصص ممکن است بقیه اجزای ماشین لباس شویی آسیب ببیند.این حرف ما برای زمانی است که پمپ تخلیه خراب شده و دچار مشکل گردد.البته زیاد نگران نباشید چون پمپ تخلیه خیلی کم آسیب میبیند.در اکثر مواقع مشکل جمع شدن آب داخل ظرفشویی‌ها، به دلیل گرفتگی فیلتر تخلیه و یا شلنگ تخلیه می‌باشد.بهترین نکته و اصولی ترین کار دراین موارد سرویس ماشین ظرفشویی در هر سال میباشد.بدین ترتیب خیال شما با هزینه ای بسیار کم راحت میباشد واز هزینه های جانبی وسرسام آور بعدی جلو گیری می‌ شود.

علت روشن نشدن ماشین ظرفشویی و راهکار های رفع آن

یکی از شایع ترین مشکلات که اکثر کاربران و خریداران ماشین ظرفشویی با آن مواجهه می شوند روشن نشدن ماشین ظرفشویی می‌باشد.در ادامه ی این مقاله بیش تر با علل خرابی ماشین ظرفشویی در این مورد می پردازیم.در بیشتر ماشین ها علت روشن نشدن آن قابل پیش بینی نیست و نیاز به تعمیرکار و شخصی که تخصص لازم را در این رابطه دارد نیاز است.همچنین لازم به ذکر است شما تنها با ارتباط با تیم متخصص و حرفه ایه فناوران سرویس می‌توانید با پرداخت هزینه ای مضاعف تعمیر کامل دستگاه خود را با اطمینان کامل داشته باشید.

نکته ی مهم در به کار بردن صحیح ماشین ظرفشویی استفاده صحیح از دفترچه راهنمای دستگاه‌است.دفترچه راهنما بسیاری از ارورها و مشکلات احتمالی ماشین ظرفشویی را به طور کامل توضیح می‌دهد.در صورتی که به دفترچه راهنما دسترسی ندارید می‌توانید با مراکز و نمایندگی های تعمیر ماشین ظرفشویی که در نقاط مختلف کشور فعالیت دارند تماس و ارتباط حاصل فرمایید.در صورتی که ماشین ظرفشویی شما روشن نمیشود نگران نباشید زیرا تنها دلیل روشن نشدن ماشین ظرفشویی آسیب دیدن موتور نیست.

یکی از عواملی که میتواند باعث روشن نشدن ماشین ظرفشویی گردد ایراد در سلکتور دستگاه میباشد.سلکتور بخش بسیار مهمی در دستگاه ظرفشویی است که وظیفه آن هنگام تعیین شرایط متفاوت برای چرخه های متفاوت پدیدار می‌شود.اگر دکمه های این بخش آسیب دیده باشد و به حالت گیر کرده در بیاید و نتواند در زمان مشخص وظیفه خود را انجام دهد میتواند باعث کار نکردن و روشن نشدن دستگاه گردد.برای آزمایش این بخش از دستگاه مولتی متر استفاده نمایید و حتما با رعایت اصول ایمنی عمل نمایید و از جاری بودن جریان برق اطمینان حاصل نمایید.لازم به ذکر است که محل قراری سلکتور دقیقا بر روی کنترل پنل می باشد.برای دسترسی‌به سلکتور بایستی صفحه‌ای که‌در داخل درب است را باز نمایید.

خرابی ماشین ظرفشویی

خرابی ماشین ظرفشویی

بررسی جزیی تر علل کار نکردن ماشین ظرفشویی و راهکارهای رفع آن

یکی از این دلایل آسیب دیدگی یا هرگونه ایراد در رله ظرفشویی میباشد.در برخی از ماشین های ظرفشویی رله بر روی موتور پمپ اصلی قرار میگیرد.قبل از زمانی که موتور دستگاه شروع به کار کند وظیفه فراهم کردن جریان برق سیم پیچ استارت ماشین ظرفشویی بر عهده رله میباشد.در صورت هرگونه مشکل در رله میتوانید رله را جایگزین کنید.البته قبل از عوض کردن آن از خرابی رله اطمینان حاصل نمایید.برای تست رله و اطمینان از درستی آن میتوانید از مولتی متر استفاده نمایید.قفل نشدن درب ظرفشویی و چفت نشدن درب یکی از مهم ترین دلایل کار نکردن ماشین ظرفشویی می‌باشد.ایراد در این بخش مربوط به میکروسوییچ می باشد.

حتما در این موارد با دقت بسیار بالا چند بار. درب را باز و بسته نمایید و از درستی آن اطمینان حاصل نمایید.حتما در این موارد از افراد متخصص و تکنسین های تیم فناوران سرویس مشاوره بگیرید.عمده ترین مشکل در کار نکردن ماشین ظرفشویی نرسیدن برق با تامین نشدن برق مورد نیاز بردها میباشد.پس هر وسیله ای که ارتباط مستقیمی با برق دسنگاه دارد میتواند در مشکل داشتن دستگاه دخیل باشد.

فیوز حرارتی از جمله این موارد است که برای محافظت از برد از آن استفاده می‌شود.مشکل در فیوز حرارتی باعث میگردد برق مورد نیاز روشن شدن ماشین تامین نگردد.البته در مواردی ممکن است برق برد تا میزان بسیار کمی تامین گردد که ماشین ظرفشویی روشن میشود ولی کار نمیکند.در صورت خرابی این بخش باید تعویض گردد .البته این کار بایستی توسط افراد تعمیرکار و متخصصص انجام میگیرد.برای چک کردن درستی و خرابی فیوز حرارتی ابتدا برق را از دستگاه قطع نموده و سپس صفحه محافظ داخلی درب را باز نمایید. پس‌از قطع برق ارتباط سیم های فیوز ،به‌ وسیله مولتی‌ متر از صحت کارکرد آن‌ اطمینان حاصل‌نمایید.

برد و موتور محرک،دو جز مهم و جدانشدنی در خرابی ماشین ظرفشویی

برد را می توان کوچک ترین و حیاتی ترین جز ماشین ظرفشویی نامید.پس از انتخاب نوع شستشو و دیگر تنظیمات که کاربر انجام میدهد ،این دستورات به برد دستگاه ارسال میشود و از طریق برد به تمام قطعات ارسال می گردد.خرابی حتی قسمتی از برد و یا سوختگی آن باعث عدم کار کردن ماشین ظرفشویی و روشن نشدن دستگاه می شود.برای تعمیر برد حتما این کار را به یک فرد متخصص بسپارید.حال می پردازیم به مجموعه نکات و اصولی که رعایت آن باعث میشود برد ماشین ظرفشویی تا حدود بسیار زیادی خراب نگردد.استفاده نادرست و بیش از حد از دستگاه میتواند باعث خرابی برد گردد.مخصوصا اگر مدل ماشین ظرفشویی ایستاده نباشد به دستگاه فشار بسیار زیادی می آید.نوسانات شهری مورد دیگری است که برای حل این مشکل میتوانید از مبدل برق های مختلفی که استاندارد هستند استفاده نمایید.

همچنین خاموش و روشن کردن های بی مورد و ضربه زدن های پی در پی بی مورد به دکمه های ماشین ظرفشویی از دیگر گزینه های خرابی برد میباشد.همچنین تلاش کنید که ضربه به دستگاه وارد نگردد و همچنین آب به قسمت های برقی و الکترونیکی وارد نگردد.

موتور محرک وظیفه گردش آب برای شستشوی ظرف ها را بر عهده دارد.نیروی محرکه و انرژی مورد نیاز برای استارت کار این قسمت توسط تایمر و در همکاری رله انجام می‌ شود.اگر دستگاه ماشین ظرفشویی شما کماکان شروع به کار نکرد میواند ایراد از این قسمت باشد.برای تست خرابی ، سیم پیچ های موتور را توسط مولتی متر بررسی نمایید.گاهی صدای بسیار گوش خراش و مهیبی از دستگاه به گوش میرسد که دلیل آن قفل شدگی موتور و معیوب بودن آن می باشد و نیازمند تعمیر و یا تعویض است.

نتیجه گیری کلی و نهایی در رفع خرابی ماشین ظرفشویی

همانطور که مشاهده کردید موارد بسیار زیادی وجود دارد که در اکثر آن ها نیاز به نگرانی نیست و با سپردن کار به افراد متخصص و تکنسین های حرفه ای دستگاه شما به صورت کامل درست میگردد.پیشنهاد اولیه ما در مواجهه با ارور های مختف بازنشانی یا همان ریست کردن کل دستگاه می باشد.گاهی اوقات بسته به نام تجاری و برند ماشین ظرفشویی دستورالعمل های متفاوتی برای بازنشانی دارد.در صورتی که دستور العمل خاصی ندارد کافی است دستگاه را به صورت کامل خاموش کرده و پس از سی دقیقه دوباره عملیات شستشو را از سر بگیرید.همچنین تمام وسایل جانبی و الکتریکی متصل به ماشین را به طور کامل بررسی نمایید.دوشاخه ،پریز برق ،کابل ظرفشویی ،کلید پاور و … از جمله این موارد است.برای رفع مشکل ماشین ظرفشویی با تیم متخصص فناوران سرویس تماس حاصل فرمایید و ازماشاوره رایگان وتجربه های کاری فناوران سرویس بهره مند شوید.

ممنون که تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی دسته‌بندی نشده
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت